Home

Sinds 1 september werd burn-out opgenomen in de Belgische wetgeving. Dit betekent dat bedrijven maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat hun werknemers het slachtoffer worden van een burn-out. Personeel moet worden gesensibiliseerd en werkgevers zullen voortaan risico-analyses uitvoeren. Bovendien dient er een meldingssysteem te worden opgezet.

 

Hierdoor zijn begrippen als stress en burn-out minder stigmatiserend geworden. Hulp en formele of informele interventie vragen wordt voor de werknemer een stuk makkelijker.

 

Met stress op zich is niets mis. Acute stress is een reactie op een prikkel die ervoor zorgt dat we alert blijven, door de vecht- of vluchtreactie effectief met reële gevaren kunnen omgaan, taken (tijdig) afgewerkt krijgen enz.

Wanneer iemand echter voortdurend ‘beren op de weg ziet’ is de stress chronisch geworden. Stressreacties zijn niet meer in proportie tot de prikkel, er zijn onvoldoende herstelmomenten die de draagkracht terug op peil brengen en een gevoel van complete uitputting is het gevolg. Zo opent chronische stress de poort naar burn-out.

 

Werkgerelateerde burn-out is het gevolg van blootstelling aan chronische stress. Burn-out leidt tot verminderde werkprestatie en zelfs uitval van werknemers. Het is het resultaat van een onevenwicht tussen beroepseisen en de middelen van een individu en soms een heel team om er efficiënt mee om te gaan.

 

In België zijn bijzonder weinig cijfers omtrent verlaagde werkprestatie en effectief verzuim omwille van burn-out voorhanden. Ook al omdat de kwalificatie ‘burn-out’ vaak niet in de statistieken is opgenomen. Niettemin mag duidelijk zijn dat een goed en grondig burn-out beleid onder de vorm van preventie heel wat uitval van werknemers kan voorkomen en onder de vorm van behandeling herval kan voorkomen.

 

  • Burn-out is een toestand van emotionele uitputting, waarbij vaak ook een gevoel van 'depersonalisatie' of cynisme wordt gerapporteerd en waarbij men minder vertrouwen ervaart in de eigen capaciteiten.
  • Chronische stress opent de poort naar burn-out.
  • Burn-out komt voor in alle beroeps-groepen.
  • Burn-out leidt tot verminderde werkprestaties en onbehandeld mogelijk tot ziekteverzuim.
  • Iemand met een burn-out is gemiddeld 189 dagen thuis.
  • Ziekteverzuim kan worden voorkomen door tijdige preventie en behandeling.
  • Herval kan worden voorkomen door behandeling.